zmena atmosfery 2015

Zmena atmosféry v číslach: Takýto bol týždeň s evanjeliom

Spolu 19-tisíc mladých pritiahlo do hál turné projektu Godzone.

Godzone Tour 2015

  • názov 7. ročníka: Zmena atmosféry
  • turné sa konalo v 6 mestách
  • zúčastnilo sa ho 19-tisíc mladých ľudí
  • oproti minulému roku turné pritiahlo o 3-tisíc mladých viac
  • v mestách evanjelizovalo 180 dobrovoľníkov
  • počas evanjelizácie na námestiach bolo v rozhovoroch oslovených cca 850 ľudí
  • počas turné odzneli stovky príbehov a svedectiev
  • tím 7. ročníka turné tvorili členovia viac ako 14 laických charizmatických spoločenstiev, 5 kňazi a jedna rehoľná sestra

 

Evanjelizačné turné projektu Godzone oslovilo tento rok opäť viac mladých ľudí. Oproti vlaňajšku ich do hál prišlo viac až o 3-tisíc, v šiestich mestách spolu 19-tisíc. Novinkou bol koncert aj v Čechách.

Evanjelium v mestách šírilo 180 dobrovoľníkov

Mladí ľudia po celom Slovensku mohli v uplynulom týždni zažiť Zmenu atmosféry. Evanjelizačné turné projektu Godzone pritiahlo do športových hál a na zimné štadióny v Poprade, Košiciach, Žiline, Bratislave, Brne a vo Zvolene 19 000 ľudí. Na realizácii turné sa podieľal 180-členný tím dobrovoľníkov, ktorí celý týždeň ohlasovali evanjelium v jednotlivých mestách. Pri prípravách a evanjelizácii im pomáhali aj stovky lokálnych dobrovoľníkov.

Na námestiach rozdaných 200 litrov čaju stovkám ľudí

Evanjelizačné turné projektu Godzone je už tradične súčasťou podujatí realizovaných počas Týždňa Cikrvi pre mládež. Tohto roku to bol už jeho siedmy ročník, pričom záujem o evanjelizačné koncerty medzi mladými každý rok rastie. Oproti minulému roku bola účasť podľa odhadov prekročená o 3000 návštevníkov. Okrem večerných koncertov sa v rámci turné v každom meste konala aj evanjelizácia na námestí, počas ktorej dobrovoľníci rozdali medzi ľudí dvesto litrov čaju a rozprávali sa s približne osemsto päťdesiat ľuďmi.

 

Zdroj: www.facebook.com/godzonesk

Zmena atmosféry v Poprade

Biskup Haľko: Keď sa mladí zídu kvôli Ježišovi, je to dobré podujatie

Koncerty v jednotlivých mestách boli vystavané z hudobnej, divadelnej a tanečnej produkcie a plynule prechádzali do spoločných modlitieb. Evanjelizačnú výzvu v každom meste priniesol kňaz a riaditeľ Komisie pre mládež v Spišskej diecéze Marek Uličný. S motivačným slovom sa mladým prihováral otec Jozef Mihok CSsR. a vedúci Spoločenstva SP a riaditeľ projektu Godzone Július Slovák. V programe vystúpili kapely ESPÉ, Heartbeat, Godknows a Lámačské chvály. V každom meste sa mladým prihovoril aj miestny kňaz pre mládež alebo miestny otec biskup. „Myslím si, že tam, kde sa zídu mladí ľudia, aby sa rozprávali o Bohu, o Ježišovi, o Jeho prítomnosti a o Jeho účinnej moci v nás, to je dobré miesto a dobré podujatie. Je dôležité poznať Ježiša a Jeho evanjelium a podľa neho aj žiť,“ povedal o turné projektu Godzone bratislavský pomocný biskup otec Jozef Haľko.

 

Zdroj: www.facebook.com/godzonesk

Zmena atmosféry v Brne

Zdroj: www.facebook.com/godzonesk

Zmena atmosféry v Brne

Zdroj: www.facebook.com/godzonesk

Zmena atmosféry v Brne

Julo Slovák myslí aj na stovky príbehov, ktoré neodzneli

Práve ohlasovanie evanjelia a výzva k živému vzťahu s Bohom boli hlavné ciele Godzone tour s názvom Zmena atmosféry. „Myslím si, že táto téma je práve o tom, čo sa bude diať teraz. Som nadšený z tých tisícov ľudí, ktorých sme videli a uvedomujem si, že sme počuli stovky príbehov a svedectiev, ale mám pocit, že sú ešte ďalšie stovky, ktoré sme nepočuli a že Pán Boh konal veľa vecí, z čoho máme veľkú radosť,“ zhrnul turné riaditeľ projektu Godzone Július Slovák.

 

Zdroj: www.facebook.com/godzonesk

Siedmy ročník evanjelizačného turné projektu Godzone zasiahol 19-tisíc mladých na Slovensku i v Čechách

 

Projekt Godzone vznikol v roku 2010 ako projekt Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže v odpovedi ny výzvi pápežov k novej evanjelizácii. Príprave a realizácii evanjelizačných turné sa venuje už po siedmykrát a v tejto činnosti spája službu mnohých spoločenstiev po celom Slovensku. Uplynulého ročníka sa v tíme zúčastnili členovia viac ako štrnástich laických charizmatických spoločenstiev, piati kňazi a jedna rehoľná sestra.

 

Text: Ivana Šalgová/Godzone
Foto: www.facebook.com/godzonesk