podla Bozej mapy _ featured

Vzniklo detské kresťanské CD Podľa Božej mapy

Na svete je nový CD-album detských kresťanských piesní “Podľa Božej mapy”. Nahrali ho pesničkár Roman Dovala a skupina Crossroads z Banskej Bystrice.

 

Pesničkár a evanjelický farár v Badíne Roman Dovala a skupina Crossroads z Banskej Bystrice vytvorili album hudobne upravených pôvodných kresťanských piesní pre deti. CD ” Podľa Božej mapy” s podtitulom „Detské pesničky nielen pre dospelých” je určené deťom, dorastu i mladým rodinám na bežné počúvanie, ale aj ako didaktická pomôcka k vyučovaniu biblických tém.

 

© Roman Dovala

Evanjelický farár Roman Dovala vytvoril v spolupráci s kapelou Crossroads CD detských kresťanských piesní

 

Všetko, čo sa nachádza na hudobnom albume, je pozbierané, poukladané a odskúšané na deťoch z našej besiedky, dorastu i mládeže,” vysvetľuje Dovala. Názov CD podľa neho ukrýva mnoho rôznych myšlienok a každý si ho môže vysvetliť po svojom. “Pre mňa je to metafora života, ktorý žijem a vo vzťahu k albumu je to celý proces Božieho vedenia,” doplnil k titulu “Podľa Božej mapy”.

 

CD obsahuje 15 skladieb, ktorých celková dĺžka je viac než 40 minút. Ukážky si možno vypočuť na tomto mieste. Ako doplnok k albumu bol vytvorený aj spevník, ktorý obsahuje znotované piesne s akordami a krátkymi zamysleniami pre deti k témam jednotlivých skladieb. Album si možno objednať vo vydavateľstve Tranoscius a zakúpiť na farských úradoch ECAV.

 

© Roman Dovala

Nové CD s detskými kresťanskými pesničkami nesie názov “Podľa Božej mapy”