SDM 2016 _ logo

Predstavili hymnu SDM 2016 Blahoslavení milosrdní

Svetové dni mládeže 2016 v Krakove majú svoju hymnu. Názov je totožný s heslom SDM “Blahoslavení milosrdní”.

 

Svetové dni mládeže (SDM) 2016 spoznali svoju oficiálnu hymnu. Predstavili ju na sviatok Zjavenia Pána v poľskom Krakove, kde sa SDM uskutočnia. Pod názvom “Blahoslavení milosrdní” ju vytvoril skladateľ z dominikánskeho prostredia Jakub Blycharz, ktorý je autorom hudby a textu.

 

Hymna sa opiera o motto krakovských SDM, ktorým je výrok z Matúšovho evanjelia “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo” (Mt 5,7). Autor Blycharz vytvoril už viacero liturgických skladieb, pričom spolu s manželkou a dcérou sa angažuje v krakovskom spoločenstve Głos na Pustyni (Hlas na Púšti). Hlasom hymny sa stali sólisti Katarzyna Bogusz, Aleksandra Maciejewska a Przemek Kleczkowski a 47-členný miešaný zbor pod dirigentskou taktovkou Huberta Kowalskieho.

 

© www.krakow2016.com

SDM 2016 majú svoju hymnu, predstavili ju v poľskom Krakove

 

Na predstavení hymny sa zúčastnil aj krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziwisz. Jej pôvodný text, notový zápis i ďalšie informácie možno nájsť na stránke SDM. Na oficiálny slovenský preklad si budeme musieť ešte počkať, za preklady hymny do jednotlivých jazykov budú zodpovedné biskupské konferencie v daných krajinách. Neoficiálny slovenský preklad priniesol portál Kormidlo.sk na tomto mieste.

 

HYMNA SDM 2015 “BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI” (BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ:)

 

Zdroj: krakow2016.com, kormidlo.sk
Obrázky: krakow2016.com