SDM 2016 _ logo

Poznáme slovenský preklad hymny SDM

Na svete je slovenský preklad hymny Svetových dní mládeže. Nesie názov Blahoslavení milosrdní.

 

Hymna Svetových dní mládeže (SDM) 2016 spoznala oficiálny slovenský preklad. Pod názvom “Blahoslavení milosrdní” ho schválila Rada pre mládež a univerzity KBS. Po prvýkrát zaznie počas marcového Diecézneho stretnutia mládeže v Banskobystrickej diecéze. 

 

Slovenské znenie dala hymne riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Jastrabí nad Topľou Valéria Juríčková, pričom ho pripomiekovali amatérski a profesionálni hudobníci z viacerých miest. Blahoslavení milosrdní zaznejú aj na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade.


Prečítaj si aj:
Predstavili hymnu SDM 2016 Blahoslavení milosrdní


Hymnu SDM v Krakove s pôvodným názvom „Błogosławieni miłosierni“ predstavili na sviatok Zjavenia Pána. Autorom hudby a textu je krakovský skladateľ z dominikánskeho prostredia Jakub Blycharz. V minulosti vytvoril už viacero liturgických skladieb, pričom spolu s manželkou a dcérou sa angažuje v krakovskom spoločenstve Głos na Pustyni (Hlas na Púšti). Za oficiálny preklad hymny do jednotlivých jazykov sú zodpovedné jednotlivé biskupské konferencie v daných krajinách.

Blahoslavení milosrdní

(oficiálny slovenský preklad hymny SDM 2016)

 

Svoj pohľad dvíhame k výšinám,
príde na pomoc nám;
príde nám Záchranca z Božích brán,
milosrdný Pán.

 

Zblúdených nájde a v náručí
túli a tíši strach.
Z kríža nás prúdmi riek vylieči,
vdýchne nádej nám.

 

R:
Milosrdní sú blahoslavení,

lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu.

 

Ak by nám Pán neodpustil hriech,
nik z nás neobstojí.
Blížneho prijmi a kráčaj s ním,
v láske buď podobný!

 

R: Milosrdní sú blahoslavení,
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu.

 

Pán naše úpisy splatil sám,
živý Syn z hrobu vstal.
Duch volá: „Ježiš je slávny Pán!“
Pred svetom ho chváľ!

 

R: Milosrdní sú blahoslavení,
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu.

 

Bridge
Pred Pána prines trápenia
a pri ňom slobodne dýchaj!
Žiť v úžase ti Vzkriesený dá,          
živý Boh, tvoj Pán.   

 

R: Milosrdní sú blahoslavení,
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu.

 

Zdroj: Komunikačný tím P15 / SDM 2016
Obrázok: SDM Krakow / krakow2016.com