zamkovsky _ featured

P. Michal Zamkovský: Ako prežijeme Advent, také budú Vianoce (VIDEO)

Skutočná radosť Vianoc vychádza z toho, ako prežívame Advent, upozorňuje páter Michal Zamkovský. Zastav sa s ním pri krátkej katechéze.

 

Ak Advent nebude časom stíšenia, časom podobným, ako prežívala Mária, ktorá nosila pod srdcom Božieho Syna, môžeme sa minúť s Božím prekvapením, ktoré nás na Vianoce čaká,” zdôrazňuje páter Michal Zamkovský v krátkej videokatechéze, ktorá má upozorniť na podstatu vianočných sviatkov a prípravy na ne. Video vzniklo v rámci projektu Misie filmom, ktorý pozýva kresťanov stať sa misionármi vo svojom okolí cez šírenie videí.

Málo slov s jasným a hlbokým posolstvom

Bývalý provinciál rehole redemptoristov na Slovensku v krátkom zamyslení približuje spôsob, ako sa môžu Vianoce stať ozajstným prekvapením, pri ktorom “ani my sami nebudeme vedieť, odkiaľ sa vzali taká hlboká radosť a pokoj v našich srdciach“. Nechaj sa aj ty naplniť pozvaním ku skutočnému prežitiu Adventu v plnosti!

 

Krátka videokatechéza p. Michala Zamkovského k Adventu a Vianociam:

 

Páter Michal Zamkovský CSsR bol za kňaza vysvätený tajne kardinálom Macharským v Zakopanom v roku 1980. Po kňazskej vysviacke pôsobil v civilnom zamestnaní v Starej Ľubovni a od roku 1990 v kláštore redemptoristov v Podolínci a ako ľudový misionár doma aj v zahraničí. V službe ľudového misionára pôsobí dodnes.